Vi skulle väldigt gärna vilja ha din e-post

Nu år 2017 har vi implementerat en helt ny databas i http://myclub.se som är ett webbaserat medlemsprogram för både små och stora föreningar.

Mycket i systemet beror på e-post kommunikation och sms kommunikation, men vi har som klubb väldigt få som har gett oss sin epost adress. Det kommer förenkla mycket för både barn och föräldrar som tränar och andra träningsgrupper vi har i första hand. Och för Kansliet som nu får ett integrerat Fakturasystem för medlemsavgifter.

Så vi har skapat detta formulär som enkelt skickar din e-post adress till oss säkert och låst. 

Har du ingen e-postadress kan du skapa en gratis hos antingen Hotmail eller Gmail.

Personuppgiftslagen – PUL

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.

Mer information om ”Öppenhet i en klubb” finns här."


Use format YYYYMMDD


Delivered by MyClubLaddar...