Medlemsregistrering

Har du frågor gällande medlemskap kontakta kassor@sfhf.se

SFHF 300kr medlemskap i den Svenska frieserhästföreningen
Familjemedlem SFHF 50kr boende på samma adress som SFHFmedlem OBS! ev medlemsgåvor skickas ej till familjemedlemmar.

SFHF + KFPS 720kr den här avgiften måste betalas för att komma åt ”my kfps” på KFPS websida, kunna registrera föl eller visa på premiering, genomföra ägarbyte.
890kr om du ej varit medlem i KFPS 2021
Eftersom du inte får vara direktmedlem i KFPS måste du också bli medlem i SFHF

Faktura kommer på din mail, OBSERVERA att det kan ta några dagar och kolla din skräpkorg om fakturan dröjer.

På länken finner ni en webtidning med information om oss https://www.calameo.com/read/00538805111e6f424025a

Genom att skicka in din medlemsregistrering godkänner du Svenska Frieserhästföreningens integritetspolicy som du hittar på länken
https://sfhf.se/om-foreningen/integritetspolicy/

SFHF 300 kr (familjemedlem sfhf boende på samma adress 50 kr) KFPS 420kr (+170 kr i registreringsavgift om du ej varit medlem i KFPS tidigare)
Använd formatet YYYYMMDD
Kryssa i om du är frieserägare
Har du svenskfödd eller importerad häst
Hästens/hästarnas födelseår
Hästens kön
Vilket landskap jag bor i
Södra Sverige- Skåne, Småland, Blekinge, Öland, Halland. Norra Sverige- norr om Gävle. Östra och Västra Sverige- det som är mellan Gävle och Småland-Halland;-)


Levererat av MyClubLaddar...