Gladö Ridsällskap


Intresseanmälan - Pararidning

Jag anmäler intresse för mig eller mitt barn att bli medlem i Gladö Ridsällskap och få en plats i pararidning, ridning för personer med funktionsnedsättning.

Namn och personnummer nedan avser den som vill börja rida hos oss.

Telefon och e-post ska gå till den som ska få faktura för ridavgifter. 
Observera att vi endast skickar fakturor via e-post.

Kontaktperson 1 är den som ridskolan ska kontakta. Både för att prata om möjliga platser i grupp samt om något händer som påverkar ridningen.

Namn på den som vill börja rida
Personnummer för den som vill börja rida
Behövs för ansökan om aktivitetsbidrag
E-postadress dit fakturor ska skickas.
Mobiltelefonnummer till vårdnadshavare, om ansökan gäller barn.
Detta för att hästarna ska bära ryttare som är lagom i förhållande till sin storlek.
Detta för att hästarna ska bära ryttare som är lagom i förhållande till sin egen vikt.
Detta är viktigt för att kunna bedöma om vi har någon grupp som kan passa för den som vill rida.
Ange vilken relation kontaktpersonen har till den som vill rida hos oss.
Fyll i här om du vill att vi kontaktar er för en enskild privatlektion.


Delivered by MyClub



Laddar...