Uppsala Motorklubb


Medlemsansökan, Aktiv medlem Uppsala MK 2024. Steg 1

I snitt i Sverige lägger medlemmar i föreningar 18 timmar per månad, och ledare i idrottsföreningar ca 190 timmar per år. Uppsala MK uppskattar att det totalt rör sig om 40-60 timmar ett normalt år som medlem hos oss.

Aktivt medlemskap (Personer fyllda 18 år och uppåt)
En aktiv medlem är en förare med tränings- eller tävlingslicens.
Kan man inte deltaga men har möjlighet att skicka en ersättare är det ok efter avstämning med styrelsen eller ansvarig person per arbetsgrupp. Vid inställt aktivitet räknas den som deltagande.

För en presentation om Uppsala MK och dess medlemskap, klicka HÄR>

Målsman för förare under 18 år
Är du målsman, så måste man enligt Riksidrottsförbundet skriva in sig själv (samt barnet man är målsman för), så länge barnet är under 18 år. Då sätter du in dig själv som Aktiv medlem, och lägger till barnet som familjemedlem i formuläret. Priset blir då 800 kr totalt för ett år för en målsman med ett barn (2 medlemmar). Har man flera barn, kostar de 400kr extra per barn. Åtaganden i föreningen gäller endast en gång för målsman oavsett hur många familjemedlemmar man har angett i sitt medlemskap. Det är alltid målsman som är ansvarig för att avgifterna betalas och åtaganden genomförs.

Pris för medlemskap:
400kr till 5000kr per år och medlem.
För samtliga som skall ta ut en tränings- eller tävlingslicens av Uppsala MK via SVEMO. För de medlemmar som bidrar med det som krävs, kostar medlemskapet 400kr (800 kr för målsman+barn) per år och person. Om ett medlemskap inte fullgjort sina förpliktelser, kommer inte årsmedlemsavgiften att krediteras (sättas ner) ner till 400kr (800 kr för målsman+barn), utan då gäller full avgift om 5000kr per år. Det som förväntas av medlemmarna finns presenterat i PDF längre ner. Det gås också delvis (men inte fullt) igenom när du går igenom processen för att aktivera ditt medlemskap nedan.

Vid slutförande av medlemsansökan (kan göras nedan) och betalning, så aktiveras två stycken avgifter:

1. Avgift 1, En faktura är på 400kr (per medlem som läggs in) och den avgiften betalas via Swish (förfallodatum samma dag) eller bankgiro
2. Avgift 2, En faktura om 4600kr med betaldatum 2024-12-30. (notera texten om familjer med flera Aktiva deltagare nedan!).

Fullgör medlemskapet sina åtaganden i Uppsala MK, så krediteras Avgift 2 (tas bort). Detta sker i November och December varje år och det är Uppsala MKs styrelse som är ansvariga för det arbetet. Läs mera nedan om vad som förväntas av dig med Aktivt medlemskap.

Familj med flera Aktiva deltagare (medlemmar)
Om en familj har flera aktiva förare/deltagare som är under 18 år som skall ta ut någon form av licens, räcker det att målsman löser ett (1st) aktivt medlemskap, och registrerar övriga som deltagare (medlemmar) under det medlemskapet. Det görs automatiskt när man går igenom ansökan online.
Kraven/åtagandena i Uppsala MK, gäller då för 1 person inom familjen. OBS gäller endast om barn/ungdomarna är under 18 år, annars gäller separat Aktivt medlemskap, samt krav!

Krav per Aktivt medlemskap (person från 18 år och uppåt)
- Kiosköppningar, 2st per år
- Deltaga på 1 av årets 2 klubbdagar (Vår-öppning eller Höst-stängning)
- Deltaga på 50% av klubbens officiella arbetsdagar inför tävlingar
- Deltaga som funktionär på 50% av årets tävlingar 
- Deltaga i antingen Styrelsen, tävlingsgrupp, sponsorteamet eller crosskolan (som ledare)

Du kan läsa om kraven också i denna presentation.

Klicka HÄR för att istället ansöka om stödmedlem (Ingen tränings- eller tävlingslicens kan plockas ut som stödmedlem)
Klicka HÄR för att istället ansöka om provmedlemskap (måste godkännas, och gäller max 1 år). Läs också villkoren på länken innan ansökan skickas in.

Träningskort
Träningskort för Enduro och MX kan för 2024 endast innehas av de som sitter i MX- eller Enduro-gruppen, samt styrelsen. Detta på grund av att det behövs folk som kan ställa upp i dessa grupper/uppgifter.

Påbörja aktivering av medlemskap genom att fylla i nedan fält

Use format YYYYMMDDXXXX

Kontaktuppgifter


Välj minst 2
Select max 2 teams. Select min 2 teams.
Hold down 'Ctrl' or 'Cmd' on Mac to select multiple.Click 'Ctrl-A' to select all.


Delivered by MyClubLaddar...