Publicistklubben [PK Norra Norrland]


Ansökan om medlemskap

Tack för att du vill bli medlem i Publicistklubben Norra Norrland.

Ange om du söker medlemskap som Medlem, Studentmedlem eller som Stödmedlem i nedan fält "Medlemstyp".
Stödmedlemskap är för dig som inte uppfyller kriterierna om medlemskap enligt PK:s stadgar, men gärna stöttar verksamheten. 

Årsavgift: 
Medlem 375 kr
Studentmedlem 225 kr
Stödmedlem 375 kr

Ange formatet ÅÅÅÅMMDD


Delivered by MyClubLaddar...