Dyslexiförbundet


Ansökan till Dyssechatten

OBS! Vi håller på att uppdatera och förbättra Dyssechatten. Inbjudningar till chatten kommer dröja till juni 2024.

Om du är medlem kan du med detta formulär ansöka om inbjudan till Dyssechatten. Du måste vara minst 13 år.

Det räcker med årtal och datum, vi behöver inte fyra sista.
Användarnamn för personen som vill gå med
Om du inte har medlemsnummer, skriv in postadressen dit du får tidningen Läs & Skriv.


Delivered by MyClubLaddar...