Publicistklubbens Östra krets


Ansökan om medlemskap

Tack för att du vill bli medlem i Publicistklubben Östra.

Ange om du söker medlemskap som Medlem, Studentmedlem eller som Stödmedlem i nedan fält "Medlemstyp".
Stödmedlemskap är för dig som inte uppfyller kriterierna om medlemskap enligt PK:s stadgar, men gärna stöttar verksamheten. 

Årsavgift: 
Medlem 375 kr
Studentmedlem 225 kr
Stödmedlem 375 kr
Pensionär  225 kr

Asterix * betyder att det är obligatoriskt att fylla i fältet


ÅÅÅÅMMDDDelivered by MyClubLaddar...