Publicistklubben [Hiertanämnden]


Stipendieansökan 2024

Välkommen att söka stipendier!

Hiertanämnden delar ut ett 100-tal stipendier på ett sammanlagt värde av drygt 1,3 miljoner kronor främst avsedda för Publicistklubbens medlemmar. Två stipendier, Stiftelsen Axel Johanssons minne och Olle Engqvist, är öppna också för de som ej är medlemmar i Publicistklubben.


Högsta ansökningsbelopp är 45.000 kr per stipendium.


Här finns information om stipendierna.

Frågor & svar om stipendierna.
ÅÅÅÅMMDD
Huvudsakliga arbetsuppgifter.
Framförallt med relevans för det sökta projektet.
Tidigare erhållna stipendier från PK, Journalistfonden och SJF de senaste två åren. Uppge fond, årtal och belopp. Observera att uppgifterna kontrolleras.

Vid resa till osäkert område, uppge vilken typ av risk som råder. Exempelvis smittläge, väpnade konflikter, terrorhot etc. Vid säkert område ange Inga

Budget

Ange kostnader för t ex Flyg, tåg, buss etc i SEK
Ange kostnader för boende under vistelsen i SEK
Ange avgifter för kurs, entré etc i SEK
Övriga kostnader ex kurslitteratur, studiematerial (tryckkostnader, kamerautrustning, datorer samt inkomstborftall ersätts däremot inte)
Ange totalt summerat belopp av samtliga resekostnader


Delivered by MyClubLaddar...