Boarding for Success - BFS


Vad skiljer framgångsrika ledninggrupper från mindre framgångsrika?

För styrelsen är en välfungerande ledningsgrupp en förutsättning för genomförande och verkställandet av affärsplanen och dess strategier, som är kopplade till bolagets uppställda mål. Därför är det viktigt att arbetet i ledningsgruppen fungerar. Så vad är det då som gör skillnad mellan en ledningsgrupp som uppnår målen och de som inte gör det?

Denna nätverksträff är vi hos MPS Sweden och får ta dela av forskning och erfarenheter som rör hur en ledningsgrupp kan öka sin besluts- och genomförande kraft.Mer info om eventet, se här!

Välkomna
BFS Styrelsen

Tack för ditt intresse, anmälningsperioden har utgått.

Välkommen åter på nästa nätverksträff. 

Hälsar
BFS styrelse
Laddar...