Stockholms Skolors Veteranförening


Psalmodikongruppen "En sträng" 9/11

 
Vi förmedlar ett svenskt kulturarv och berättar, mellan de olika låtarna, den fantastiska historien om 1800-talets vanligaste instrument i Sverige. Då spelade man ofta på detta instrument och sjöng de psalmer och sånger som påbjöds att sjungas i kyrkor och skolor. Sedan 2020 är psalmodikonspelande upptaget som ett immateriellt kulturarv.
 
| Tid            | Mellan kl.13.00-14.30    Insläpp klockan 12.45
| Plats         | Rosenlundsgatan 44 A       Lokal Svärdet
| Resväg     | Buss 4, hpl Södra station, pendeltåg till Södra station uppgång Rosenlundsgatan
| Kostnad   | Medlemmar 80 kr, övriga 120 kr
| Anmälan  | Senast den 19 oktober till hemsidan www.skolveteran.se eller på talong, endast för dig som saknar e-postadress.
| Kontakt    | Kerstin Boussard  073 533 97 61  kerstin.boussard@gmail.com 
Delivered by MyClubLaddar...