Stockholms Skolors Veteranförening


Fågelguidning Råstasjön 12/10

 Vid vårt besök vid Råstasjön kommer vi att få möjlighet att se gråhäger, gärdsmyg, skäggdopping, duvhök, stenknäcka, skedand, brunand, enkelbeckasin, sidensvans och stjärtmes. Kläder efter väder. Tag med handkikare om du har.
 
 
| Tid           | Kl.10:00-12:30
| Plats        | Vi träffas vid Solna bangolfklubb
| Resväg    | T-bana blå linjen till Solna Centrum, gå sedan Evenemangsgatan till Råstasjön.
| Kostnad  | Medlemmar 100 kr och övriga 130 kr
| Anmälan | Senast den 21 september till hemsidan www.skolveteran.seeller på talong, endast för dig som inte har e-postadress.
| Kontakt   | Lena Davidson 070 862 55 45  lena.davidson@telia.com
Delivered by MyClubLaddar...