PK Södra


Ansökan om medlemskap

Vad kul att du vill bli medlem i Publicistklubbens södra krets! Vi samlar medlemmar främst från Blekinge, Kronobergs och Skåne län.

Tänk på att lämna så konkreta uppgifter som möjligt för att underlätta vår behandling av din ansökan. Då behöver vi inte begära in kompletteringar och du blir troligen medlem snabbare. Vi kommer att behandla din ansökan på nästkommande styrelsemöte och meddelar dig snarast därefter. Du betalar ingenting nu.

Datum (preliminärt) för nästa styrelsemöte då din ansökan kan prövas: 12 augusti 2024.

Medlemsavgift per kalenderår:
Ordinarie medlem 375 kr
Studentmedlem 225 kr
Stödmedlem 375 kr*

Problem?
Om du av någon anledning inte får formuläret att fungera kan du skicka uppgifter enligt nedan till sodra@publicistklubben.se, så fyller vi i åt dig. Alla fält med asterisk (*) är obligatoriska. Viktigt: om du mejlar måste du även skriva att du godkänner vår dataskyddspolicy (se längst ner).

* Stödmedlemskap är till för ej yrkesverksamma publicister som vill stötta vår verksamhet. Du får samma tillträde till våra aktiviteter som ordinarie medlemmar och samma informationsutskick men kan inte söka stipendier och har inte rösträtt på årsmöte med mera.

Use format YYYYMMDD

Adress


Mejl och telefon


Uppgifter om sysselsättning och utbildning (så noggrant som möjligt)

Ange din nuvarande anställning eller egen verksamhet
Obligatoriskt vid ansökan om studentmedlemskap, övriga anger frivilligt sin eventuella genomgångna utbildning
Ge gärna exempel på vad du har gjort tidigare i yrkeslivet (behöver inte vara komplett)
Vill du tillägga något ytterligare som förenklar prövningen av ditt medlemskap, skriv det här

Data protection policy consentDelivered by MyClubLaddar...