Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet


Registrera medlemsskap

Fyll i din information i formuläret nedan. Ni kommer sen att få en faktura via epost.

Information om föreningen som betalningsmottagare
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet
Organisationsnummer 8533010875
Södra Hamnen 6
471 32 Skärhamn
​Betalningsvillkor framgår av avier och fakturor. Om inte annat särskilt framgår tillämpas 30 dagar.
Föreningens verksamhet är inte momspliktig. Medlemsavgifter och andra avgifter som debiteras medlemmar inkluderar därför inte moms.

Årsavgiften är 200 SEK för enskild person, 350 SEK för sammanboende par. Serviceavgift på 15 kr tillkommer. 


Use format YYYYMMDD


Delivered by MyClubLaddar...