Publicistklubben [PK Stockholm]


Ansökan om medlemskap

Tack för att du vill bli medlem i Publicistklubben Stockholm.

Ange om du söker medlemskap som Medlem, Studentmedlem eller som Stödmedlem i nedan fält "Medlemstyp".
Stödmedlemskap är för dig som inte uppfyller kriterierna om medlemskap enligt PK:s stadgar, men gärna stöttar verksamheten. 

Årsavgift: 
Medlem 375 kr
Studentmedlem 225 kr
Stödmedlem 375 kr

Ange formatet ÅÅÅÅMMDD

Ange uppgifter om sysselsättning och utbildning

Obligatoriskt vid ansökan om Studentmedlemskap
Max 276 tecken
Max 276 tecken


Delivered by MyClubLaddar...