FMCK [FMCK Göteborg]


Intresseanmälan stödmedlemskap

Stödmedlemskap


Huvudaktiviteten för FMCK Göteborg är att utbilda mc-ordonnanser till Hemvärnet. Läs mer på www.fmck.se.

FMCK är en förening där alla jobbar ideellt på lokal nivå och föreningens funktion bygger mycket på att vi som medlemmar hjälps åt och driver föreningen på ett bra sätt. Utan engagemang skulle föreningen inte finnas.

Alla som vill stödja FMCK Göteborg och verka för våra syften och målsättning kan beviljas stödmedlemskap. Stödmedlemskap medger närvaro vid allmänna aktiviteter i den mån de finns. Du får också tidningen FMCK Journalen.

Stödmedlemsskap är INTE tillräckligt för medlem som är krigsplacerad.

Har du frågor, tveka inte att höra av dig till rekrytering@fmckgbg.se

Use format YYYYMMDDXXXX
Ange din adress om du vill ha medlemstidningen.
Ange din adress om du vill ha medlemstidningen.
Ange din adress om du vill ha medlemstidningen.

Data protection policy consent

I confirm that I am the legal signer for any registered members that is younger than 18 years.


Delivered by MyClubLaddar...