Sjöofficerssällskapet i Stockholm


Sommarbal 2023

Sjöofficerssällskapet i Stockholm har under överinseende av dess ordförande, Generalmajor Bengt Andersson, det stora nöjet att inbjuda officerare med sällskap
till "SOSS sommarbal" på Kastellets borggård, Kastellholmen i Stockholm.
Datum: lördagen den 10 juni, 2023, från kl. 18.00 efter middagen följer musik med dans.
På Kastellets borggård kommer ett tält att resas och utsmyckas på ett värdigt sätt samt golv läggas.

Kvällens hedersgäster är Generallöjtnant Michael Claesson med fru Åsa Claesson.

Efter det att festligheterna på Kastellet har avslutats så inbjuds baldeltagare att delta på LOPPEN som genomförs på Mässen å M/S Segelkronan, förtöjd vid den Östra Brobänken på Skeppsholmen.

Klädsel: Stor Mässdräkt eller högtidsdräkt. Äldre gradbeteckningar är fullt tillåtet.                                                                                                   
Pris: 1440 kr per kuvert.                                                                           
LOPPEN kostar 395 kr per person. (Då ingår mat, 1 öl o en snaps.)           

Anmälan och betalning sker via MyClub.
Sist anmälningsdag: söndag 28 maj. 

Begränsat antalet platser.

Varmt välkomna!
/Ordföranden SOSS med direktion
/Mässdirektören å SOSS             

ANMÄLAN TILL BALEN OCH LOPPEN SKER I FORMULÄRET NEDAN.

Faktura med betalningslänk genereras automatiskt vid ifyllnad av formuläret.                                                                                                                                                                                                                                  

Anmälan till SOSS sommarbal är nu stängd. Sena anmälningar skickas till kansli@soss.se 


Laddar...