Göteborgs Suzukiförening


Avanmälan inför läsåret 23/24 Göteborgs Suzukiförening

Avanmälan: Om ni vet att ert barn inte skall återanmäla sig till nästa läsårs instrumentundervisning 2023/2024 ber vi er fylla i denna avanmälan. Denna avanmälan är viktig för oss för att vi skall kunna planera för att ta in nya elever för nästa läsår. 

Senast 31 maj behöver vi ha er avanmälan.

Fyll gärna i utvärdering och anledning till varför ni avanmäler er i denna länk: https://forms.gle/wt7Gq5pJPaofJsTp7

Vänligen, 

Styrelsen i Göteborgs Suzukiförening

Vänligen kontakta er individuella lärare om formuläret är inaktivt


Laddar...