USF Väst [Göta Lejon]


Göta Lejon - medgivande personnummer - medlem under 18 år

OBS! Medlemmar i åldern 15 - 18 år kan också själva ge sitt medgivande. Använd i så fall formuläret för medlem över 15 år.

Detta formulär används om du kan och vill ge ditt medgivande till att Ungdomsavdelningen Göta Lejon
- får spara din sons/dotters fullständiga personnummer i sitt medlemsregister
- får skicka en lista med dessa personuppgifter (personnummer, namn och postnummer) till Göteborgs Stad i samband med bidragsansökan
Dessa två krav är nya för att få bidrag från Göteborgs Stad och enligt dataskyddsförordningen krävs då ditt medgivande.

Use format YYYYMMDDXXXXDelivered by MyClubLaddar...