USF Väst [Göta Lejon]


Göta Lejon - medgivande personnummer - medlem 15 år eller äldre.

OBS! För medlemmar i åldern 15 - 17 år kan även målsman ge medgivande. Använd i så fall formuläret för medlemmar under 18 år.

Detta formulär används om du kan och vill ge ditt medgivande till att Ungdomsavdelningen Göta Lejon
- får spara ditt fullständiga personnummer i sitt medlemsregister
- får skicka en lista med personuppgifter (personnummer, namn och postnummer) till Göteborgs Stad i samband med bidragsansökan
Dessa två krav är nya för att få bidrag från Göteborgs Stad och enligt dataskyddsförordningen krävs då ditt medgivande.

Use format YYYYMMDDXXXXDelivered by MyClubLaddar...