Lunds ungdoms- och Hemgård


Medlemskap Lunds Ungdoms- och Hemgård 2023


Vad roligt att du vill bli medlem i Hemgården!

På Hemgården har alla samma rättigheter och skyldigheter.
Vi bygger Hemgården tillsammans.
Här får du vara så länge du följer våra värderingar och regler.

På Hemgården har alla lika värde och rätt att vara sig själva.
Vi visar respekt för varandra och omfamnar allas olikheter.
Här kan du vara dig själv så länge du inte inkräktar på andras rätt att vara sig själva.
Det innebär att vi inte accepterar någon form av rasism, homofobi, transfobi, sexism, funkofobi eller annan typ av kränkande behandling.


Hemgården är en alkohol- och drogfri mötesplats.
På Hemgården är du nykter och drogfri och har inte heller med dig alkohol eller droger. 

***

Medlemskap i föreningen är gratis till och med det året du fyller 25 år.
Fr.o.m. det året du fyller 26 år betalar du 100:-/år 

Är du född 1997 eller tidigare gäller ditt medlemskap från det att vi mottagit betalning i kassan på Hemgården.

Är du född 1998 eller senare gäller ditt medlemskap omedelbart efter din registrering.

Medlemmar har rösträtt på årsmötet. 


ENGLISH


We're happy that you want to become a member of Hemgården!


At Hemgården we all have the same rights and responsibilities.
We are building Hemgården together. You are welcome here as long as you comply to our basic rules and values.

Everyone is equal at Hemgården.
We pay respect to each other and embrace each other's differences. You have the right to be yourself at Hemgården as long as you respect everyone else’s right to be themselves too. In other words, we do not tolerate any form of racism, homophobia, transphobia, sexism, ableism or other offensive treatment.

Hemgården is a meeting place free from alcohol and drugs.
At Hemgården you are sober and not under the influence of illegal drugs, neither are you allowed to bring any alcohol or illegal drugs inside.

***

Membership in our organisation is free throughout the year of your 25th birthday.
From the year of you 26th birthday you pay 100 SEK /year

If you are born 1997 or earlier you will have valid membership after we have recieved your payment in the café at Hemgården. 

If you are born 1998 or later you will have valid membership directly after the registration.

Members of the organisation has the right to vote on the anual meeting.This form is not active at the moment. Please contact your club administrator for more information.Laddar...