Camp Elfsborg Sommarfotbollsskola Vecka 2 2023

Lägervecka 2 2023
26 juni–30 juni
Sista anmälningsdag: 6 juni

Detta ingår i priset 2900 kr:
• Kul, tuffa och inspirerande träningar på Ryda Sportfält och Borås Arena
 • Föreläsningar med spelare och ledare från IF Elfsborg samt utomstående gäster.
 • Rundvandring på Borås Arena
 • Träningsställ (t-shirt, shorts, strumpor och vattenflaska)
 • Helpension (frukost, lunch, middag och mellanmål)
 • Logi (i storsal, Parkhallen vid Borås Djurpark)

Tänk på att klädstorleken när ni anmäler, det kanske är ett halvår innan lägret sker. Prova gärna Umbroplagg innan ni beställer. Eftersom vi trycker på kläderna är det svårt för oss att byta i efterhand, vi kan inte lämna tillbaka något. Bättre att beställa något för stort än för litet.

Genom att bocka i Godkännande Media, godkänner vårdnadshavare nedanstående:

Information om Idrottsföreningen Elfsborgs behandling av Camp Elfsborg sommarfotbollsskola deltagares personuppgifter i form av foto, film och röst
 
Deltagaren kan komma att bli fotograferad/filmad/inspelad för IF Elfsborgs räkning. Ni som föräldrar skriver på en överenskommelse där ni samtycker till att IF Elfsborg har rätt 
att använda bilder/inspelningar av deltagare för att informera om föreningens verksamhet.
 
De tagna bilderna/inspelningarna kan komma att användas i både tryckt och digital form i olika kanaler där IF Elfsborg informerar om sin verksamhet. 
 
Bilderna kan komma att lagras i föreningens bild- och mediabank som är tillgänglig för föreningens anställda.
De flesta bilder som föreningen använder kommer att arkiveras för framtiden i enlighet med Arkivlagen, när de inte längre används.
 
Grundläggande information
Personuppgiftsansvarig: IF Elfsborg
Ändamål: Informera om föreningens verksamhet
Rättslig grund: Samtycke
 
Om ni vill att vi slutar använda bilderna/inspelningarna i nya publiceringar ber vi dig att kontakta IF Elfsborg på info@elfsborg.se och meddela detta. Då använder vi 
inte längre dina personuppgifter när vi tar fram informationsmaterial. Vi kommer också att ta bort deltagaren ur existerande material i den mån det är möjligt.Use format YYYYMMDD
Tänk på att klädstorleken när ni anmäler, det kanske är ett halvår innan lägret sker. Prova gärna Umbroplagg innan ni beställer. Eftersom vi trycker på kläderna är det svårt för oss att byta i efterhand, vi kan inte lämna tillbaka något. Bättre att beställa något för stort än för litet.
Tänk på att klädstorleken när ni anmäler, det kanske är ett halvår innan lägret sker. Prova gärna Umbroplagg innan ni beställer. Eftersom vi trycker på kläderna är det svårt för oss att byta i efterhand, vi kan inte lämna tillbaka något. Bättre att beställa något för stort än för litet.

Data protection policy consent

I confirm that I am the legal signer for any registered members that is younger than 18 years.


Delivered by MyClubLaddar...