Skridskoskola period 2 2022

IFK Helsingborg KonståkningAnmälan till skridskoskolan, period 2 2022Vårt mål med skridskoskolan är att alla barn ska lära sig att åka/ glida framåt samt att de ska känna sig säkra på isen. Man är välkommen som nybörjare men också om man åkt innan. Vårt enda krav är att barnen själva ska kunna stå och hålla balansen utan någon hjälp. 

Träningstillfällena är en gång varje måndag i tio veckor mellan klockslagen 16.45-17.25 om man är född mellan år 2019-2013 eller klockan 17.35-18.15 för barn födda år 2013-2008. Träningen startar v. 44 måndagen den 31:a oktober 2022.


Kostnaden för en period är 800 kronor + 200 kronor för medlemskap i IFK Helsingborg. Medlemsavgiften betalas endast en gång per verksamhetsår/säsong (augusti-maj) och betalas i samband med din första träningsperiod den aktuella säsongen.


Utrustningen som skridskor och hjälm får man själv ordna där hjälm är obligatoriskt för alla åkare, både stora som små. 

 

När ni har registrerat ert barn i en grupp blir ANMÄLAN BINDANDE och betalning av avgiften ska ske.


Genom att anmäla ert barn godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt medlemsregister.

Ni godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som till exempel namn, bild och statistik publiceras på vår officiella hemsida. Om ni inte vill att vi publicerar era uppgifter får ni skicka ett mail till skridskoskolan.konstakning@ifkhelsingborg.se 


Welcome to register for this year's skating school period 2!
Our goal in skating school is that all children will learn to skate and glide forward and that they feel safe on the ice. We welcome beginners and the skating schoool is also preparation for figure skating as an exercis.


Our only requirement is that the children themselves should be able to stand and hold the balance without any help.
Training opportunities are once every Monday for eight weeks between the hours of 16:45 to 17:25 for kids born between 2019 and 2014. For older kids practice is at 17:35 to 18:15. The first practice is week 44, Monday the 31 of october. The price for the period is 800 SEK + 200 SEK for membership in IFK Helsingborg. The membership is paid only once per fiscal year/season (August to May) and paid in connection with your first training period in the current season. 


The equipment like skates and helmet to get yourself ready is requiered as where helmets are mandatory for all skaters, both large and small.

Once you have registered your child in a group the registration becomes binding and payment of the fee should be fullfilled.
By registered your child you accept that we use the information in our club registers.
You also agree that harmless data that does not harm or infringe whether individuals, groups or teams such as names, images and statistics are published on our official website. If you do not want us to publish your information, please send an email to
skridskoskolan.konstakning@ifkhelsingborg.se 


Anmälan till period 2 är nu stängd. Vid frågor eller efteranmälan i mån av plats,
Tack!Laddar...