Göteborgs Suzukiförening


Avanmälan inför läsåret 22/23 Göteborgs Suzukiförening

Avanmälan: Om ni vet att ert barn inte skall återanmäla sig till nästa läsårs instrumentundervisning 2022/2023 ber vi er fylla i denna avanmälan. Denna avanmälan är viktig för oss för att vi skall kunna planera för att ta in nya elever för nästa läsår. 

Senast 31 maj behöver vi ha er avanmälan.

Vänligen styrelsen Göteborgs Suzukiförening

Vänligen kontakta er individuella lärare om formuläret är inaktivt


Laddar...