Medlemsansökan FMCK Hässleholm

Medlemsavgift för 2023 är enligt följande:

Medlemmar med licens i klubben:
250:- för ungdom upp tom 16 år
550:- för vuxna
100:- för passiva medlemmar 

Medlemmar med licens i annan klubb:
350:- för ungdom upp tom 16 år
800:- för vuxna 

Betala in medlemsavgiften till bg 5049-1000 . Glöm inte att ange namn och e-mailadress på inbetalningen.

Om ni inte var medlemmar föregående år så är ni borttagna ur vårt medlemsregister. fyll då i nedanstående formulär. Skulle detta medföra några problem så mailar ni kassor@fmck.nu

Om ni var medlem förra året räcker det att ni betalar in medlemsavgiften och anger namn och e-mailadress på inbetalningen.

Use format YYYYMMDDXXXX

Data protection policy consentDelivered by MyClubLaddar...