Dataskyddspolicy


FÖRENINGSINFORMATION

Denna policy är valid för Swedish veterinary feline study group (Jamaren) med organisationsnummer 855100-9528

Policy för behandling av personuppgifter, Swedish Veterinary Feline Study Group, Jamaren

Upprättad 20189-05-24

Syfte:

För att värna din integritet har vi en policy för behandling av personuppgifter som beskriver hur vi hanterar de uppgifter du lämnar till oss.

Bakgrund:

Ändamålet för insamlingen av personuppgifter är att upprätta ett medlemsregister.

Grunden är ett avtal om medlemskap.

Vi kan också använda dina personuppgifter för marknadsföring t.ex. i form av nyhetsbrev.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för marknadsföring.

Vilka personuppgifter samlar vi in:

 Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

·    Namn

·    Adress

·    E-postadress

·    Telefonnummer

·    Födelsedatum

·    Arbetsplats

·    Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Mottagare av dina personuppgifter kan vara ISFM och andra intresseorganisationer. Vi lämnar inte ut uppgifterna till företag.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter:

Uppgifterna sparas så länge vi har ett samtycke från dig. Utan samtycke raderas de ett år efter att ditt medlemskap har upphört att gälla.

Dina rättigheter:

Du har rätt at ta del av de uppgifter vi lagrar om dig, begära rättelse om något är fel och begära att uppgifter raderas. Vi raderar dock inte uppgifter innan den lagstadgade tiden har gått ut. Fakturauppgifter måste enligt bokföringslagen sparas i 7 år.

Om du har gett ditt samtycke till marknadsföring kan du när som helst återkalla detta samtycke.

Ansvar:

Personuppgiftsansvarig är Swedish Veterinary Feline Study Group, kontaktuppgift: styrelsen@jamaren.se. Tillsynsmyndighet är datainspektionen dit du kan vända dig med klagomål

Laddar...