Lunds ungdoms- och Hemgård


Medlemskap i föreningen är gratis till och med det året du fyller 25 år.
Fr.o.m. det året du fyller 26 år betalar du 100:-/år

Är du född 1992 eller tidigare gäller ditt medlemskap från det att vi mottagit din kortbetalning i samband med registreringen.

Är du född 1993 eller senare gäller ditt medlemskap omedelbart efter din registrering.

Medlemmar har rösträtt på årsmötet.

Här hittar du föreningens stadgar:


Membership in our organisation is free throughout the year of your 25th birthday.
From the year of you 26th birthday you pay 100 SEK /year

If you are born 1992 or earlier you will have valid membership after we have recieved your payment by card.

If you are born 1993 or later you will have valid membership directly after the registration

Members of the organisation has the right to vote on the anual meeting.

Here you can find our by-laws (only in swedish though):


Medlemskap Lunds ungdoms- och hemgård 2018

Använd formatet YYYYMMDD


Eventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


Levererat av MyClub

Laddar...