Stockholms Skolors Veteranförening


VT 20 Edvard Grieg - Musiklyssning 8/4

|  Edvard Grieg, Norges mest kända tonsättare. Genom sin musik, som i hög grad var inspirerad av den norska folkmusiken, kom han mer än någon annan att ge sitt land en nationell musikalisk prägel. Många av Griegs lyriska stycken för piano, sånger och även större kompositioner som Peer Gynt-sviten och pianokonserten kom snabbt in i den europeiska standardrepertoaren. Genom sin popularitet i Sverige kom Grieg också att spela en politisk roll vid den lyckliga unionsupplösningen 1905. I programmet presenteras Griegs kulturella bakgrund, hans liv och musikaliska produktion i bild, ord och ton.
 
 | Tid | Onsdag 8/4, kl 15.00-17.00
| Plats | Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 19
| Resväg | T-bana till Stockholm City (T-centralen)
| Kostnad | Medlemmar 110 kr, övriga 130 kr.
| Anmälan | Senast den 26/3, till hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
| Kontakt | Bengt Palmlöf, bengt.palmlof@live.com  070-4228067Levererat av MyClub

Laddar...