Stockholms Skolors Veteranförening


Haydn.png 11.15 KB
Joseph Haydn var på sin tid Europas mest berömde tonsättare. Tillsammans med kollegan Mozart och eleven Beethoven skapade Haydn det musikspråk som för eftervärlden kommit att kallas den wienklassiska stilen.

Tid
Onsdag 6/11, kl 18.00-19.30
Plats
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10
Resväg
T-bana till T-centralen
Kostnad
Medlemmar 100 kr, övriga120 kr
Anmälan
Senast den 16/10 på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Kontakt
Bengt Palmlöf, bengt.palmlof@live.com, 070-4228067


HT19 Joseph Haydn 6/11


Levererat av MyClub

Laddar...