Medlemskap en termin Studentkåren i Östersund / Membership one semester Student Union in Östersund

Använd formatet YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.
Your identity number in this format: yyyymmdd-Txxx shall be written here. You should have gotten this from Miun.
Studentkåren måste ha möjligheten att kommunicera med sina medlemmar och därför är denna obligatorisk. This is a mandatory field because the student union must be able to communicate with their members.
Välj om du vill ha informationsmail med information om och från våra samarbetspartners och våra evenemang. Choose whether you want information from and about our partners and our events.


Eventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


Levererat av MyClub

Laddar...