Medlemskap två termin Studentkåren i Östersund / Membership two semesters Student Union in Östersund

Medlemskort skickas enbart ut till registrerade studenter på Mittuniversitetet i Östersund.

Medlemsavgift kan återbetalas till student som inom två veckor från tecknandet av medlemskap
uppvisar bevis på avslutade studier vid Mittuniversitetet

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Membership card are only sent to registrated students at Mid Sweden University in Östersund.

Membership fees can be refunded to students who, within two weeks of signing up for membership, show proof of canceled studies at Mid Sweden University,


Använd formatet YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.
Your identity number in this format: yyyymmddTxxx shall be written here. You should have gotten this from Miun (check backside of your Miun-card)
Studentkåren måste ha möjligheten att kommunicera med sina medlemmar och därför är denna obligatorisk. This is a mandatory field because the student union must be able to communicate with their members.
Välj om du vill ha informationsmail med information om och från våra samarbetspartners och våra evenemang. Choose whether you want information from and about our partners and our events.


Eventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


Levererat av MyClub

Laddar...