RoninDo Fight Gym


Medlemsregistrering Little Dragons

MEDLEMSKAP / PRISER 

Medlemsavgiften är 50 kr/år för samtliga. 
Träningsavgiften är 1050kr/termin


Efter din registrering kommer du till en sida med en länk där du ska skapa ett konto till Mina sidor. Det behövs för att på  Mina sidor kunna logga in och välja vilken träningsgrupp du vill tillhöra. Använd fliken "Anmälan".
Det skickas även ett bekräftelsemejl efter registreringen där länken till registrering för Mina sidor finns med.

Ni kommer alltid åt "Mina sidor" på klubbens hemsida under fliken Medlemskap:
https://selfdefence.se/Använd formatet YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.
Här intygar du att informationen i formuläret är sanningsenlig

Levererat av MyClub

Laddar...