Livgardets kamratförening


Välkommen!

När du ansökt om medlemskap såsom utryckande från GMU 2019-06-14 blir du medlem i Livgardets kamratförening under resten av 2019 och hela 2020.


Medlemsansökan utryckning 2019-06-14

Använd formatet YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.
Välj ditt kompani.
Välj din pluton


Eventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


Levererat av MyClub

Laddar...