Dyslexiförbundet


Välkommen som medlem i Dyslexiförbundet!


Fyll i ditt namn och din adress i forumläret.

Inom någon vecka kommer information om ditt medlemskap
och det senaste numret av Läs&Skriv i din brevlåda.


En bekräftelse på anmälan skickas till din e-post.


Som medlem får du:

  • Tillgång till Claro Anywhere ordbehandlare och talsyntes.
  • Tidningen Läs&Skriv, både digitalt och på papper.
  • Fritt inträde till den årliga Dysleximässan.


Medlemsavgift:

  • En ungdom under 26 år med eget hushåll: 75 kr
  • En person: 200 kr
  • Familj med två personer: 200 kr
  • Familj med tre personer: 225 kr
  • Familj med fyra personer: 250 kr
  • Familj med fem personer: 275 kr


Vid oklarheter kontakta medlemsregistret.

Tel 08-665 17 09 (växel: 08-665 17 00)

E-post: Medlemsreg@dyslexi.org


Varmt välkommen!


Medlem

Är du under 26 år och bor i eget hushåll, välj "Ungdom med hushåll".
Använd formatet YYYYMMDD
Fyll i detta fält om du vill välja annan förening än den som gäller i ditt upptagningsområde.

Samtycke för dataskyddspolicy

Jag bekräftar att jag är vårdnadshavare för de eventuellt registrerade medlemmar som är under 18 år.


Eventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


Levererat av MyClub

Laddar...