Livgardets kamratförening


Här kan du som medlem sända en julhälsninghälsning till övriga medlemmar i föreningen.

Hälsningen publiceras i decembernummret av vår tidskrift Livgardisten.

Priset är endast 35 kr och medlen tillfaller föreningen

Julhälsningen måste vara föreningen tillhanda 15 november för att den skall hinna komma in i tidningen.


Julhälsning 2018

Använd formatet YYYYMMDDXXXX


Eventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


Levererat av MyClub

Laddar...