Bli medlem

Vill du bli medlem i SPES? Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan, så läggs du automatiskt in i registret och en faktura för medlemsavgift skapas. När din betalning registrerats får du vårt välkomstpaket fyllt med informationsmaterial och en prenumeration av förbundets tidning, Förgätmigej, som ges ut 4 ggr/år. Medlemskapet är kopplat till den lokala kretsen.

Som medlem i SPES…

 • får du vår tidning Förgätmigej fyra gånger per år oavsett vilken typ av medlemskap du tecknat.
 • får du stöd från andra som förstår hur det känns när någon man älskar tagit sitt liv.
 • har du möjlighet att delta i vår gruppverksamhet.
 • får du inbjudningar till föreläsningar, studiecirklar, kurser, utflykter och andra aktiviteter.
 • kan du komma med förslag på aktiviteter du skulle vilja ha i föreningen.
 • kan du vara med och påverka föreningen genom att delta i våra medlemsmöten.
 • kan du kontakta oss för att få råd och stöd.
 • stödjer du vårt viktiga intressepolitiska och suicidförebyggande arbete.
OBS! Du behöver välja medlemstyp i nedan fält "Medlemstyp"


   • Ordinarie medlem - 300 kronor
   • Familjemedlem (make/maka eller hemmavarande barn) - 100 kronor
   • Ungdomsmedlem (under 30 år) - 100 kronor
   • Pensionär/Sjukpensionär - 100 kronor
   • Stödjande medlem (professionella som vill stödja vår verksamhet) - 300 kronor
   • Prenumeration - 300 kronor

   Information till medlemmar om behandling av personuppgifter
   Enligt EU:s datalagstiftning (GDPR) är föreningen skyldig att informera om hur vi behandlar personuppgifter. I vårt medlemsregister finns uppgifter om medlemmarnas namn, adress, postadress, inbetald medlemsavgift och datum för inbetalningen samt i en del fall e-postadress och telefonnummer. Registret är till för att vi ska kunna skicka ut information till medlemmarna och för att påminna om medlemsavgiften. Vi delar uppgifterna endast med vår distributör av medlemstidningen Förgätmigej. Ingen annan får del av uppgifter ur medlemsregistret. Om du slutar att vara medlem i SPES tar vi genast bort dig ur registret. Du som medlem har rätt att få ta del av vilka uppgifter vi har om dig i registret. Personuppgiftsansvarig inom föreningen är styrelsen som du kan kontakta om du har några frågor, antingen via e-post info@spes.se eller telefon 08-34 16 74. Mera information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se
   Fält med asterisk är obligatoriska uppgifter!


   Medlemsregistrering

   Se inledning i formuläret för priser
   Använd formatet YYYYMMDD
   OBS! Av miljöskäl, för kommunikation och för att spara pengar till föreningen ser vi gärna att du registrerar din e-postadress. Du får då även en kopia på din anmälan.


   Eventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


   Levererat av MyClub

   Laddar...