Stockholms Studenters IF


Här fyller du i dina uppgifter för att kunna skapa ett konto och anmäla dig till våra aktiviteter. Tänk på att använda samma mejladress här som när du skapar ett konto i nästa steg.

In order to create an account and enroll to our activities you need to fill in the fields below. Please remember to use the same e-mail address here and in the next step of the registration. 


SSIF HT18/VT19

Om du inte studerar på SU, KTH or KI omfattas du inte av någon rabatt och räknas som "icke-student" / If you are not studying at SU, KTH or KI you shall choose "icke-student"
Använd formatet YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.

Levererat av MyClub

Laddar...