Bli medlem i RfCF

Använd formatet YYYYMMDDXXXX
Om du inte själv har CF/PCD anger du INGEN.
Vill ni få information fyller ni i JA, annars fyll i NEJ
Om transplanterad, ange årtal.
Region syd inkluderar; Skåne, Blekinge, del av Halland. Region väst inkluderar; Västra Götaland, del av Halland, Värmland. Region Nordöstra Götaland; Jönköping, Östergötland, Kalmar. Region Stockholm; Stockholm, Sörmland, Gotland. Region Uppsala; Uppsala, Västmanland (efter önskemål). Region Örebro: Örebro, Västmanland (efter önskemål). Region Nord; Södra Norrland, Västerbotten, Norrbotten.


Eventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


Levererat av MyClub

Laddar...