Livgardets kamratförening


Medlemsansökan

Välkommen!

När du ansökt om medlemskap, fått faktura på medlemsavgiften och betalat avgiften är du medlem i Livgardets kamratförening.


Använd formatet YYYYMMDDXXXX
If you don't have a swedish personal identity number write your date of birth (YYYYMMDD) and select your nationality further down in the form.


Eventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


Levererat av MyClub

Laddar...