Hej och välkommen som medlem i Värnamo FK Vildmark!                        Medlemsavgift


Som medlem i Värnamo Frisksportklubb har du                                         Betala in medlemsavgiften  till bankgiro 5723-2050     

tillträde till alla aktiviteter inom klubben, samt får                                        Årsavgiften ligger på 200 kr. Om du som ny medlem 

rabatter och förtur till olika resor, läger och                                                 går med i klubben i oktober eller senare, gäller

arrangemang.                                                                                              betalningen även följande år. För familj ligger årsavgiften 

                                                                                                                    på 400 kr. Vi har kalenderår så medlemsavgiften

                                                                                                                    kommer sedan i januari.

                                              

Innan du blir medlem                                                                                

Tänk över om Frisksport är något för dig.

Som medlem i Värnamo Frisksportklubb                                                    Frågor

använder du inte tobak, alkohol eller andra                                                Olle Sahlberg         Ruben Schultz

droger. Fyll i medlemsformuläret här.                                                          073-0669901         070-3003690

Välkommen i vår klubb!                                                                               Mail: varnamo@frisksport.se          Ny medlem

Använd formatet YYYYMMDDXXXX
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak och narkotika i någon form. Frisksportlöftet är obligatoriskt i Värnamo.
Om någon annan i familjen redan får tidningen, eller om du inte vill ha den, kryssa då i denna ruta.

Levererat av MyClub

Laddar...