IFK Helsingborg [IFK Helsingborg Konståkning]


  Välkomna att anmäla er till IFK HELSINGBORGS skridskoskola PERIOD 2  


Vårt mål med skridskoskolan är att alla barn ska lära sig att åka/ glida
framåt samt att de ska känna sig säkra på isen. Man är välkommen som
nybörjare men också om man åkt innan. Vårt enda krav är att barnen
själva ska kunna stå och hålla balansen utan någon hjälp. 

Träningstillfällena är en gång varje onsdag i åtta veckor mellan klockslagen 16.45-17.30 om man är född mellan år 2014-2009 eller klockan 17.30-18.15 för barn födda år 2008-1998 . Träningen startar onsdagen den 1:e november

Kostnaden för en period är 750 kronor + 100 kronor för medlemskap i IFK Helsingborg. Medlemsavgiften
betalas endast en gång per verksamhetsår/säsong (augusti-maj) och
betalas i samband med din första träningsperiod den aktuella säsongen.

Utrustningen som skridskor och hjälm får man själv ordna där hjälm är obligatoriskt för alla åkare, både stora som små. 

 

När ni har registrerat ert barn i en grupp blir ANMÄLAN BINDANDE och betalning av avgiften ska ske.

Genom att anmäla ert barn godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt medlemsregister.

Ni godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker
vare sig individ, grupp eller lag som till exempel namn, bild
och statistik publiceras på vår officiella hemsida. Om ni inte vill att
vi publicerar era uppgifter får ni skicka ett mail till
ifkkonstakning@yahoo.se.//Welcome to register for this year's skating period 1!

Our
goal in skating school is that all children will learn to ski / slide
forward and that they feel safe on the ice. You are welcome to beginners
but also if one gone before. Our only requirement is that the children
themselves should be able to stand and hold the balance without any
help.

Training
opportunities are once every Wednesday for eight weeks between the
hours of 16:45 to 17:30. The first workout is Wednesday 6nd september.

The
price for the period is 750 SEK + 100 SEK for membership in IFK
Helsingborg. The membership is paid only once per fiscal year / season
(August to May) and paid in connection with your first training period
in the current season.

The equipment like skates and helmet to get yourself ready, where helmets are mandatory for all skaters, both large and small.

Once you have registered your child in a group becomes NOTIFICATION binding and payment of the fee should be.

By registered your child you accept that we use the information in our membership.

You
also agree that innocuous tasks that do not harm or offend either
individual, group or team, such as name, picture and statistics will be
published on our official website. If you do not want us to publish your
job will send an email to ifkkonstakning@yahoo.se.//

Hej, skridskoskolan är tyvärr fulltecknad. Håll utkik på vår hemsida för anmälan till period 2 som börjar 1/11.


Levererat av MyClub

Laddar...