Sollentuna Hockey


Här anmäler du dig direkt till SHCs Ringetteskola som startar Lördagen 6:e Oktober 2018 klockan 10-11. Du kan även börja efter detta datum!


Ringetteskolan till flickor som vill lära sig åka skridskor och få en introduktion i Ringette - sporten för tjejer. Flickor i åldrarna 2011 och yngre börjar i ringetteskolan där man genom lek och grundläggande övningar lär sig åka skridskor.

Äldre barn är också välkomna till ringetteskolan. För barn födda 2010 och äldre finns också vår ungdomsverksamhet där man tränar och spelar i lag inom SHC.

Det finns inga köer, alla flickor är välkomna till Ringetteskolan!

Anmäl dig gärna redan nu. Mer information kommer att skickas ut via e-mail under September. Anmälan är inte bindande. faktura skickas ut först efter Ringetteskolan startat.

Mer information om Ringetteskolan finns på klubbens hemsida.

Har ni frågor - tveka inte att kontakta kansliet på kansli@sollentunahockey.com


Ringetteskolan 2018-2019

Använd formatet YYYYMMDDXXXX

Levererat av MyClub

Laddar...