GIFDK


 Hej,

Kul att du vill bli medlem i Göteborgs Ideella Fotbolldomarklubb (GIFDK).

Medlem som antagits och betalat medlemsavgift, är medlem hela innevarande kalenderåret och har rösträtt på nästkommande års ordinarie årsmöte. Medlemskap som tecknas efter 1 november gäller även för nästkommande kalenderår. Medlemsavgiften är 150 kr.
Medlemsavgift återbetalas ej.

För att bli medlem som "Domare" behöver du inneha ett domarnummer som fås av domarkonsulent på Göteborgs Fotbollsförbund.


Domare

Använd formatet YYYYMMDD


Eventuella betalningar för denna registrering länkas till efter registrering.


Levererat av MyClub

Laddar...