Vill du bli medlem, eller har frågor gällande medlemskap kontakta kassor@sfhf.se

SFHF 300 kr (medlemskap i den Svenska frieserhästföreningen)
Familjemedlem 50kr (boende på samma adress som SFHFmedlem)
SFHF 300 kr & KFPS 370kr = 670 kr ( den här avgiften måste betalas om man vill ha kontakt med KFPS tex inlogg till ”mina sidor” på KFPS hemsida eller visa på premiering)
820 kr inkl registreringsavgift (om du ej varit medlem i KFPS 2017)
Eftersom du inte får vara direktmedlem i KFPS måste du också bli medlem i SFHF

Läs gärna Svenska Frieserhästföreningens integritetspolicy
http://www.sfhf.se/wp-admin/customize.php?return=%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D4388%26action%3Dedit

Medlemsregistrering

SFHF 300 kr (familjemedlem boende på samma adress 50 kr) KFPS 370 kr (+150 kr i registreringsavgift om du ej varit medlem i KFPS tidigare)
Kryssa i om du är frieserägare
Här kryssar du om du är familjemedlem till någon som är fullbetalande medlem i SFHF
Skriv namnet på fullbetalande medlem
Har du svenskfödd eller importerad häst
Hästens/hästarnas födelseår
Hästens kön
Vilket landskap jag bor i
Södra Sverige- Skåne, Småland, Blekinge, Öland, Halland. Norra Sverige- norr om Gävle. Östra och Västra Sverige- det som är mellan Gävle och Småland-Halland;-)

Levererat av MyClub

Laddar...