Vill du bli medlem, eller har frågor gällande medlemskap kontakta kassor@sfhf.se

SFHF 300 kr (medlemskap i den Svenska frieserhästföreningen)
Familjemedlem 50kr (boende på samma adress som SFHFmedlem)
SFHF 300 kr & KFPS 370kr = 670 kr ( den här avgiften måste betalas om man vill ha kontakt med KFPS tex inlogg till ”mina sidor” på KFPS hemsida eller visa på premiering)
+Registreringsavgift 150 kr (om du ej varit medlem i KFPS 2017)
Eftersom du inte får vara direktmedlem i KFPS måste du också bli medlem i SFHF

Medlemsregistrering

SFHF 300 kr (familjemedlem boende på samma adress 50 kr) KFPS 370 kr (+150 kr i registreringsavgift om du ej varit medlem i KFPS tidigare)
Kryssa i om du är frieserägare
Här kryssar du om du är familjemedlem till någon som är fullbetalande medlem i SFHF
Har du svenskfödd eller importerad häst
Hästens/hästarnas födelseår
Hästens kön

Levererat av MyClub

Laddar...