Svenska Akupunkturförbundet TKM


ANSÖKAN ORDINARIE MEDLEMSKAP


Kopior av betyg och diplom skall skannas in och mailas till medlem@akupunkturforbundet.se samtidigt som ansökan görs. Vi accepterar endast dokument på svenska eller engelska. 
Dokument på alla andra språk måste översättas av auktoriserad översättare. Ofullständig ansökan kommer ej att handläggas. 

I och med att denna ansökan skickas in så lovar Du att respektera och följa de etiska reglerna -som Du tagit del av- samt tystnadsplikten. Du medger även att förbundet får hantera personuppgifter enl. GPDR

Årsavgiften är 4000,- som delas upp på två fakturatillfällen. Förutom att förbundet aktivt jobbar för akupunkturen, så ingår i detta belopp patientförsäkring, två helgseminarier per år samt webtidningen Akupunktören.

På vår hemsida lägger vi in din praktikadress, så att du kan hittas lätt och Du får tillgång till medlemssidorna via inloggning och vår slutna Facebook-grupp.
Vi hjälps åt i föreningen att föra akupunkturen i Sverige framåt och Du är välkommen att hjälpa till. Du hittar mer information, blogg m.m. på vår hemsida.


ANSÖKAN ÄR PERSONLIG, EJ FÖR FÖRETAG.

SVENSKA AKUPUNKTURFÖRBUNDET TRADITIONELL KINESISK MEDICIN, BOX 882, 101 37  STOCKHOLM


Använd formatet YYYYMMDDXXXX
www

Levererat av MyClub

Laddar...